diumenge, 2 de maig del 2010

"Traginant per aquí i més enllà"


Traginar a Bast, és el transport a lloms d'animals de peu rodó. Històricament ha estat el sistema de transport utilitzat en les zones muntanyoses.
Els animals a la muntanya ens permeten transportar tota mena de càrregues, en condicions desfavorables i en indrets inaccessibles per als vehicles mecànics.
Per això no volem concebre el fet de viure i treballar a la Muntanya sense el seu ajud.Algunes de les feines que hem anat fent els últims anys:


Restauració de la creu de Matagalls, Juny 2005


Traginant material d'obra i canonades
per a la millora captació d'aigua a l'Hotel Sant Bernat,
Montseny, Agost 2008


Material d'obra per a la restauració GR 5,
tram Sant Marçal-Matagalls,
anys 2008, 2009


Traginant una grua i material per filmació pelicula,
als Ports de Beceit Juliol 2009

Traginant teules per a reparar la teulada ,
Tagamanent, Abril 2010